Bibuła

Dziś w galerii pojawiły się skany lokalnych publikacji z roku 1989. Jeśli posiadasz w swoich zbiorach wołomińską "bibułę" - daj znać!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Zobacz też

co nowego w galerii:


Strona istnieje dzięki życzliwości i społecznej pracy autorów tekstów

POLECAMYStrona główna • Historia
Historia
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1974
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Rok ten zaakcentowany został powołaniem Zespołu Szkół Zawodowych w Wołominie, w skład którego weszły:

  1. Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie
  2. Technikum Chemiczno - Ceramiczne Zaoczne w Wołominie
  3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Wołominie
  4. Dwuletnia Szkoła Przysposabiająca do Zawodu

Zespół otrzymał następującą kadrę kierowniczą:

  • Ryszard Ludwiniak - dyrektor zespołu
  • Witold Żołędziowski - z - ca dyr d/s pedagogicznych
  • Czesław Konieczny - z - ca dyr d/s szkolenia zaocznego
  • Józef Lewandowski - kierownik internatu
  • Ryszard Włodarczyk - kierownik laboratorium
  • Zbigniew Machniewski - kierownik warsztatów
 
Sport wołomiński w latach 1950 - 1999
Historia - PRL
Wpisany przez Stanisław Bielewicz   

Na pewno starsi mieszkańcy naszego miasta, którzy kibicują wołomińskim sportowcom od wielu lat z ogromnym zainteresowaniem wspominają ich osiągnięcia sportowe i indywidualne. W latach pięćdziesiątych Wotomin zamieszkiwało okoto osiemnastu tysięcy ludzi, a istniało w tym czasie sześć klubów sportowych i stowarzyszeń. Obecnie mieszka około czterdziestu tysięcy, a są trzy kluby-stowarzyszenia sportowe oraz sekcja szachowa przy MDK. Działające kluby i stowarzyszenia są jednosekcyjne - i tak ?Huragan" to piłka nożna, ?Stolarka" - piłka siatkowa, MKS ?Elita" MOS Wołomin - koszykówka, piłka siatkowa męska. Nasuwa się pytanie, co się dzieje ze sportem wyczynowym na wysokim poziomie jaki miał miejsce w minionych latach?

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1973
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

W roku szkolnym 1972/73 uczyło się w naszej szkole 8 oddziałów technologii szkła, 1 oddział analizy chemicznej: 8 oddziałów Z. S. Z. produkcja szkła i wyrobów szklanych, 3 oddziały Z. S. Z. laborant chemiczny oraz 2 oddziały dwuletniej szkoły przysposabiającej do zawodu w zawodach budowlanych (od 1 lutego 1973 roku). Warunki pracy w zasadzie nie zmieniły się. Codzienną pracę doskonalono metody nauczania, wzbogacały się klasopracownie i pracownie o nowe pomoce naukowe. Świadectwa dojrzałości otrzymało 71 uczniów, zaś świadectwa ukończenia 26 uczniów. 20 absolwentów ubiegało się o przyjęcie na studia wyższe, zdało 60%. Zgodnie z zarządzeniem po raz pierwszy szkoły wytypowała najlepszych uczniów na studia bez egzaminu wstępnego. Skierowanie otrzymali: Wiesława Szymanik i Ewa Zalewska.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1972
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

W roku szkolnym 1971/72 dokonaliśmy naboru do dwóch klas pierwszych technologii szkła, łącznie w technikum mamy 11 oddziałów w tym 1 oddział filia czy w Zielonce i dwa oddziały (klasa IV i V) analizy chemicznej. Od września b.r. klasy pierwsze realizują nowy program, klasy te i w przyszłości następne będą realizować program 5 - letniego nauczania. Nowe programy wszystkich przedmiotów zawodowych zostały opracowane przez naszych nauczycieli. Pod kierunkiem  i opieką wizytatora Ministerstwa Oświaty mgr inż Mirosława Dziawkowskiego działał zespół programowy, którego koordynatorem był dyrektor szkoły Ryszard Ludwiniak.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1971
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Organizacja roku szkolnego przedstawiała się następująco: technikum - technologia szkła: 2 oddziały klasy pierwszej, 2 oddziały klasy drugiej, 2 oddziały klasy trzeciej, 2 oddziały klasy czwartej i 3 oddziały klasy piątej wg programu 5 - letniego na podbudowanie 7 letniej szkoły podstawowej: technikum - analiza chemiczna: 1 oddział klasy trzeciej, 1 oddział klasy czwartej. Razem w technikum jest 453 uczniów. Niezależnie od wymienionych oddziałów Kuratorium otworzyło  1 oddział specjalności elektronicznej w Zielonce, jako filię naszego Technikum.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1970
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

W roku 1969/70 dokonano naboru do dwóch klas pierwszych technologii szkła oraz do dwóch klas pierwszych nowo powstałej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wołominie - zawód produkcja szkła i wyrobów szklanych. Zgodnie z ustaleniami władz nie dokonano naboru do klasy I - szej analizy chemicznej, gdyż w skali województwa wystąpił nadmiar absolwentów specjalności analizy chemicznej. Łącznie w technikum jest 17 oddziałów i 533 uczniów, dziewczęta stanowią 50% ogółu uczniów. Rok bieżący jest pierwszym rokiem działania szkoły zasadniczej otwartej przez Kusztonia (?) na wniosek szkoły i przemysły. Dokonano naboru do dwóch klas pierwszych - łącznie 56 uczniów. Praktyczną naukę zawodu organizuje się w Hucie Szkła im. Feliksa Paplińskiego w Wołominie. Kierownikiem warsztatów został kol. Zbigniew Machniewski. W szkole pracowało 29 nauczycieli etatowych. W grudniu 1969 Kuratorium przeniosło kol Mariana Marciniaka do Liceum Ogólnokształcącego w Wołominie powierzając mu obowiązki dyrektora szkoły. Praca w ciągu całego roku przebiegała w przyjemnej atmosferze, bez zakłóceń. Rok szkolny zakończono wydaniem 117 absolwentom świadectw dojrzałości.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1969
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Po dokonaniu naboru do klas pierwszych: dwóch technologii szkła i jednej chemicznej organizacja szkoły liczy 17 klas i 602 uczniów. Po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu nieoczekiwanie ogłosiła rezygnację z pracy polonistka ob. Zofia Sznitko. Postawiło to szkołę w kłopotliwej sytuacji pod względem organizacyjnym, ale dość szybko udało się zastąpić ten ubytek przez zaangażowanie już od 1 października młodej, kwalifikowanej siły w osobie ob. mgr Joanny Marciniak.

Rok szkolny 1968/69 był ważnym rokiem w wydarzenia dla szkoły. W listopadzie odbył się w technikum z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły, zorganizowany przez przemysł i szkołę i sfinansowany przez przemysł - zjazd absolwentów technikum, na którym przedstawiono w referacie dyrektora szkoły dorobek szkoły oraz współpracę, opiekę i pomoc dotychczas okazywaną szkole przez przemysł szklarski. Zjazd obok dwudziestolecia XX - lecia miał na celu - z uwagi na fakt, że absolwenci technikum młodzieżowego i Wydziału Zaocznego zajmują poważne, kierownicze stanowiska w przemyśle - pogłębić współpracę z przemysłem i wytworzyć jeszcze bardziej życzliwą atmosferę dla szkoły i jej potrzeb.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1968
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

W tym roku w wyniku reformy szkolnictwa zamieniono dotychczasowy pięcioletni okres nauczania w technikum na okres czteroletni. Naboru zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym dokonano do dwóch klas technologii szkła i do jednej klasy analizy chemicznej. Razem więc w technikum było 16 klas z liczba 596 uczniów. Przybyło trzech nauczycieli stałych mianowicie: mgr Marian Marciniak, mgr R. Stachera i z przemysłu inż Witold Żołędziowski, który objął kierownictwo pracowni technologicznej wzbogacając w niej wyposażenie i zasób pomocy naukowych. W pełni wyposażona została również pracownia do ćwiczeń z chemii. Koniec roku szkolnego uwieńczony został wręczeniem 73 absolwentom dyplomów ukończenia technikum. Z początkiem roku szkolnego Wydział Zaoczny przemianowany został na samodzielną jednostkę od dnia 1. IX. 1967 r. p. n. Technikum Chemiczno - Ceramiczne Zaoczne w Wołominie.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1967
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Organizacja szkoły obecnego roku szkolnego obejmuje 16 klas z liczbą młodzieży 581 uczniów, w tym 3 klasy pierwsze. Ponadto była jeszcze jedna trzecia, ostatnia klasa filii technologii drewna. Filia technologii drewna bazowała na kadrze pracowników zakładu Stolarki Budowlanej w Wołominie, gdzie nie było już młodego elementu do dalszej nauki. Nowi kandydaci będą mogli korzystać z Wydziału Zaocznego przy technikum. Na skutek zwiększonej liczby młodzieży zaangażowany został drugi nauczyciel do wychowania fizycznego - mgr Tadeusz Czaplicki. Należy zaznaczyć, że po rozbudowie, po wzbogaceniu bazy lokalowej, nastąpił widoczny rozwój szkoły pod względem dydaktycznym i pod względem organizowania pracowni. Powstały pracownie do ćwiczeń z fizyki, elektrotechniki, pracownia technologiczna i pieców, wzbogacone zostały sale przedmiotowe w pomoce naukowe; ćwiczenia w laboratorium powiązane zostały z nowoczesnymi metodami, wprowadzanymi do przemysłu przez Instytut Szkła i Ceramiki. Z Instytutem nawiązano ściśle współdziałanie polegające na tym, że pracownicy naukowi przyjeżdżali do technikum i tu w laboratorium zapoznawali naszą kadrę pedagogiczną ze swymi osiągnięciami, a ponadto nauczyciele, prowadzący z młodzieżą ćwiczenia w laboratorium, jeździli do Instytutu w celu praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi metodami przeprowadzania szybkościowych analiz chemicznych. Rok szkolny zakończył się wypuszczeniem 86 absolwentów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 6
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack