Zbieramy materiały

Nieustająco poszukujemy materiałów - dokumentów, zdjęć, wspomnień... W ciągu kilku dni wykonujemy kopie, zwracając oryginalne pamiątki właścicielom. Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów - prosimy o kontakt!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Zobacz też

co nowego w galerii:


Strona istnieje dzięki życzliwości i społecznej pracy autorów tekstów

POLECAMYStrona główna • Historia
Historia
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1966
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Naboru dokonano również do czterech klas pierwszych, czyli było razem 15 klas technologii szkła z liczbą 545 uczniów, plus dwie klasy technologii drewna. Etatowy zespół nauczycielski powiększył się o następujące osoby: Barbara Jakubezak -  nauczyciel j. polskiego, Maria Cieśnikarska - nauczyciel matematyki, Bolesław Białobrzeski - chemik, Borkowska i Frączczak, która już rok wcześniej rozpoczęła w szkole pracę w charakterze laboranta. Kierownictwo laboratorium objął mgr Ryszard Włodarczyk. Szybki rozwój szkoły iu związany z tym wzrost zadań zwłaszcza dydaktyczno - pedagogicznych jak i administracyjno - gospodarczych wymuszał stworzenie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. Powołany więc został na to stanowisko na wniosek dyrektora szkoły doświadczony pedagog technikum, ob. Ryszard Ludwiniak. Cały zespół pedagogiczny stanowił wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską, która przystąpiła w nowych warunkach lokalowych do organizowania i urządzania różnych pracowni naukowych i stosowania w szerszym zakresie nowoczesnych metod nauczania. Dorobek w absolwentach wynosił 66 osób. 

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1965
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

W roku 1964/65 nabór dokonany został do czterech klas pierwszych na technologię szkła i do jednej klasy pierwszej kierunku drzewnego. Razem więc było 13 klas szklarskich i dwie klasy technologii drewna, a młodzieży 460 osób bez uczniów kierunku drzewnego. Od początku roku otrzymaliśmy nowo wybudowane sale lekcyjne wraz z gabinetami pomocniczymi, natomiast pomieszczenia na parterze przeznaczone na pracownie technologiczne i pracownie pieców wykończone zostały dopiero w czasie trwania roku szkolnego. Na urządzenie i wyposażenie pracowni uzyskaliśmy 500 tysięcy złotych od Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Stworzone zostały warunki na upraktycznienie nauki i właściwą organizację nauczania, co z kolei wpłynęło na lepszy rozwój pracy organizacji młodzieżowych. Na koniec roku szkolnego szkoła wypuściła 59 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1964
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Organizacja szkoły obejmuje 11 klas technologii szkła oraz jedna klasę technologii drewna, jako filię 3 - letniego technikum drzewnego - razem 412 uczniów. Do zespołu pedagogicznego przybyło dwóch etatowych nauczycieli: mgr Ryszard Borowski, chemik i mgr Leszek Podhoredecki, historyk, na miejsce Czesława Koniecznego, który przestał uczyć w technikum już z końcem roku szkolnego 1961/62. Bardzo życzliwym opiekunem szkoły nadal jest Generalny Dyrektor Ministerstwa Budownictwa ob. Stanisław Łapot, którego interwencja w przedsiębiorstwie Beton - Stal miała ten skutek, że na jesieni 1963 r firma położyła fundamenty pod szkołę, a na wiosnę 1964 przystąpiła do intensywnych robót tak, iż na początku roku szkolnego 1964/65 młodzież weszła do nowo wybudowanych sal szkolnych. Rok ten dostarczył przemysłowi 39 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1963
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Naboru dokonano do 3 klas pierwszych: dwie klasy technologii szkła i klasa trzecia, jako nowy kierunek, analiza chemiczna. Klasę tę po roku przekształcono na technologię szkła. Było więc w szkole już 11 klas i 372 uczniów. Na początku roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika internatu. Ob. Gumiński przeszedł na emeryturę a na jego miejsce zaangażowany został ob. Józef Lewandowski, a jego żona, nauczycielka, na etatową wychowawczynię internatu. Dotychczas kadra wychowawcza internatu, poza kierownikiem ob. Gumińskim i ob. Heleną Krzywińską, która jako wychowawczyni internatu pracuje od 1952 roku - zmieniła się co roku - z konieczności więc pełnili funkcje wychowawców nauczyciele w wymiarze kilka czy kilkanaście godzin tygodniowo, co nie było najlepszym rozwiązaniem dla ciągłości pracy wychowawczej w internacie.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1962
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Od początku roku szkolnego powiększono liczbę nauczycieli etatowych o jedna osobę a mianowicie, o drugiego nauczyciela do języka polskiego ob. mgr Zofie Sznitko (?). Szkoła liczy 9 klas z liczba młodzieży 314 uczniów. Na koniec roku szkolnego otrzymało dyplomy ukończenia szkoły 26 absolwentów. Inwestycja niestety nie ruszyła z miejsca, bo wyznaczone przez wojewódzką Komisję Rozdziału Robót - powiatowe przedsiębiorstwo inwestycyjne w Wołominie odmówiło wykonania ze względu na brak grup instalacyjnych, a drugie przedsiębiorstwo Beton-Stal w Warszawie, wyznaczone już przez Centralną Komisję Odwoławczą przy Radzie Ministrów, również nie przystąpiło do robót. Przeznaczone na ten rok do przerobu trzy miliony złotych spadło z planu, a Beton-Stal twierdziła, że inwestycji nie wykona, bo nie jest w stanie ze względu na przeładowany portfel zleceń.

 
Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14.VIII.1920 (V)
Historia - przed 1939
Wpisany przez Bolesław Waligóra   

Przy analizie boju pod Ossowem rzuca się przedewszystkiem w oczy słabość zorganizowanej obrony. Jednak w ówczesnych warunkach trudno było inaczej rozwiązać zadanie. Początkowo 8, d. p, miała na odcinku tylko 21. p. p., gdyż żądano od niej pozostawienia jednej brygady w odwodzie armji. 13. VIII, 21. p.p. został wzmocniony batalionem 36. p. p., co dało ostatecznie około 600 bagnetów na 8 km odcinka. Liczono, że przybyłe uzupełnienia wydatnie zwiększą cyfrę bagnetów. Okazało się jednak, że uzupełnienia nie przybyły na czas. Na odcinku znajdowało się 12 do 17 karabinów maszynowych, lecz nie wszystkie nadawały się do użycia. Umocnienia polowe, które dywizja zastała na przedmościu, również nie były jeszcze gotowe.

ossow1920

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1960/61
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

---_0205 Podjęto zabiegi o znalezienie biura projektów, które podjęłoby się wykonania w stosunkowo krótkim czasie dokumentacji i wprowadzenia rozbudowy szkoły do planu inwestycyjnego. Wreszcie udało się osiągnąć cel i rozbudowę szkoły umieszczono w planie inwestycyjnym na rok 1962. W roku 1959/60 było w szkole 8 klas z liczba młodzieży 250, a w roku 1960/61 również 8 klas z liczbą uczniów 283 i absolwentów na koniec roku szkolnego 30. W roku 1959/60 egzaminów dojrzałości nie było wskutek przedłużenia okresu nauczania w technikum do lat pięciu.

 
Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14.VIII.1920 (IV)
Historia - przed 1939
Wpisany przez Bolesław Waligóra   

Działalność artylerii 8. d. p.

Działalność artylerji 8. d. p. była z różnych przyczyn ograniczona. Wiemy, że walki w dniach 13. i 14. VIII. nie pozwoliły zarówno piechocie jak i artylerji dostatecznie przygotować się do obrony.

Rano 14. VIII. lewoskrzydłowe baterje musiały zmienić stanowiska oraz utraciły punkty obserwacyjne na I. pozycji, Płk. Pożerski wspomina, że na skutek wypadków pod Leśniakowizną musiał lewoskrzydłowy dywizjon odciągnąć wstecz a środkowy skierować o 90 stopni w lewo od zasadniczego kierunku. Przemieszanie oddziałów i chaos walki w Ossowie nie mógł wpłynąć dodatnio na pracę artylerji, pomimo obecności dowódcy brygady artylerji w Ossowie. Jedynym jego środkiem łączności byli łącznicy konni i oficer ordynansowy.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1959
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Zaangażowano dodatkowego nauczyciela do nauczania elektrotechniki, ob. mgr inżyniera Zygmunta Chmielewskiego. Zwiększała się liczba młodzieży w szkole i w internacie, zwolniono od lokatorów znów dwie sale w internacie przez co warunki mieszkaniowe dla młodzieży znacznie się poprawiły, ale w szkole zrobiło się bardzo ciasno. Szkoła pomyślana była na cztery klasy zinternatowane, nie było więc szatni w szkole, nie było pomieszczeń gospodarczych na magazyny, na sprzęt i pomoce naukowe, nie można było z braku miejsca organizować pracowni naukowych. Postanowiono więc poczynić starania o rozbudowę szkoły, ale zamierzona inwestycja nie znajdowała się w planie inwestycyjnym, a zatem nie było przyznanych na sporządzenie dokumentacji. Dzięki ścisłemu powiązaniu szkoły z przemysłem, przemysł uznał nasze zamierzenia za bardzo wskazane, wskutek czego Zjednoczenie przyznało szkole środki na sporządzenie dokumentacji inwestycyjnej. Zasługa w tym w pierwszym rzędzie naczelnego dyrektora Zjednoczenia ob. Jana Bieńczyka. Od tej pory rozpoczęły się starania o sporządzenie dokumentacji i wprowadzenie inwestycji do planu. W tym roku szkoła wypuściła 22 absolwentów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 6
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack