Zbieramy materiały

Nieustająco poszukujemy materiałów - dokumentów, zdjęć, wspomnień... W ciągu kilku dni wykonujemy kopie, zwracając oryginalne pamiątki właścicielom. Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów - prosimy o kontakt!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Strona głównaHistoriaPRL • Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1969
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1969
Historia - PRL
Wpisany przez Łukasz Rygało   

Po dokonaniu naboru do klas pierwszych: dwóch technologii szkła i jednej chemicznej organizacja szkoły liczy 17 klas i 602 uczniów. Po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu nieoczekiwanie ogłosiła rezygnację z pracy polonistka ob. Zofia Sznitko. Postawiło to szkołę w kłopotliwej sytuacji pod względem organizacyjnym, ale dość szybko udało się zastąpić ten ubytek przez zaangażowanie już od 1 października młodej, kwalifikowanej siły w osobie ob. mgr Joanny Marciniak.

Rok szkolny 1968/69 był ważnym rokiem w wydarzenia dla szkoły. W listopadzie odbył się w technikum z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły, zorganizowany przez przemysł i szkołę i sfinansowany przez przemysł - zjazd absolwentów technikum, na którym przedstawiono w referacie dyrektora szkoły dorobek szkoły oraz współpracę, opiekę i pomoc dotychczas okazywaną szkole przez przemysł szklarski. Zjazd obok dwudziestolecia XX - lecia miał na celu - z uwagi na fakt, że absolwenci technikum młodzieżowego i Wydziału Zaocznego zajmują poważne, kierownicze stanowiska w przemyśle - pogłębić współpracę z przemysłem i wytworzyć jeszcze bardziej życzliwą atmosferę dla szkoły i jej potrzeb.

Jako przejaw życzliwego stosunku i uznania dla szkoły ma swój wyraz i w tym, że z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły przemysł przyznał nauczycielom, którzy przepracowali w szkole ponad 10 lat, nagrody pieniężne i niektórym ponadto upominki w postaci kryształowych pucharów. Należy podkreślić, że w ramach współpracy przedstawiciela przemysłu, jak Instytutu Szkła i Ceramiki i Biura Projektów Przemysłu Szklarskiego, co roku przyjeżdżają z prelekcjami do szkoły na spotkania z młodzieżą informując ją o rozwoju w dziedzinie postępu technicznego i o nowych osiągnięciach w przemyśle. Za ich przykładem przyjeżdżają również co roku nasi absolwenci, słuchacze AGH w Krakowie, na spotkanie z młodzieżą klas ostatnich w celu poinformowania kandydatów na wyższe studia o organizacji studiów w ASH i upewnienia o zabezpieczeniu im opieki w czasie egzaminów wstępnych. Wypada podnieść, że nasi absolwenci wyróżniają się wśród młodzieży akademickiej na AGH swoją aktywną postawą w pracy społeczno - politycznej i starannością w nauce.

Obecnie baza materialna szkoły, po rozbudowie w roku 1964/65, wybitnie się poprawiła oraz wzbogacone zostały w sprzęt pomoce naukowe pracownie szkolne i sale przedmiotowe dzięki uzyskaniu ze S. F. B. Szkół i Internatów. 500 tysięcy złotych w roku 1964/65 i 500 tysięcy złotych w roku 1957, jak również 480 tysięcy w roku 1968 na wyposażenie internatu. Nauka w szkole prowadzi etatowa, kwalifikowana kadra pedagogiczna z wyższym wykształceniem i kilku inżynierów, dochodzących z przemysłu. Od początku roku szkolnego powiększyła etatową kadrę pedagogiczną nauczycielka matematyki, ob. Irena Urbaś. Dyrektorowi skutecznie pomaga w pracy zespół kierowniczy.

Atmosfera pracy, stosunki międzyludzkie i koleżeńskie w całym zespole pedagogicznym szkoły są dobre. W tych warunkach dotychczasowy dyrektor szkoły, Piotr Rostkowski, po rozbudowie i zapewnieniu należytej bazy materialnej szkoły, mając na uwadze kwalifikowaną, dobrą, kadrę pedagogiczną i widząc sprzyjające warunki dalszego, stałego rozwoju szkoły z jednej strony, oraz swój wiek z drugiej strony, wniósł do władz szkoły o przeniesienie na emeryturę. Zgłosił jednocześnie wniosek o powierzenie obowiązków dyrektora dotychczasowemu zastępcy, ob. Ryszardowi Ludwiniakowi, z którym pracuje w technikum od roku 1955, a który obok doświadczenia posiada wysokie walory dydaktyczne i takt pedagogiczny, co daje gwarancje należytego wywiązywania się z obowiązków dyrektora. Na zastępcę wysunął dotychczasowego kierownika pracowni technologicznej, inż. Witolda Żołędziowskiego, który z przemysłu przeszedł do pracy pedagogicznej w technikum i który z sercem i oddaniem podchodzi do swej pracy. Wnioski zostały przyjęte i zaakceptowane. Nauczyciel technologii, autor programów i podręczników, Wacław Nowotny, również zgłosił swej przejście na emeryturę wiążąc decyzję swoją z faktem przejścia na emeryturę dyr. Rostkowskiego. Rok szkolny zakończony został wypuszczeniem 127 absolwentów technikum. Od początku roku szkolnego 1969/70 dyrektorem technikum zostaje ob. Ryszard Ludwiniak, a zastępcą inż. Witold Żołędziowski.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack