Bibuła

Dziś w galerii pojawiły się skany lokalnych publikacji z roku 1989. Jeśli posiadasz w swoich zbiorach wołomińską "bibułę" - daj znać!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Zobacz też

co nowego w galerii:


Strona istnieje dzięki życzliwości i społecznej pracy autorów tekstów

POLECAMYPRL
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1959
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Zaangażowano dodatkowego nauczyciela do nauczania elektrotechniki, ob. mgr inżyniera Zygmunta Chmielewskiego. Zwiększała się liczba młodzieży w szkole i w internacie, zwolniono od lokatorów znów dwie sale w internacie przez co warunki mieszkaniowe dla młodzieży znacznie się poprawiły, ale w szkole zrobiło się bardzo ciasno. Szkoła pomyślana była na cztery klasy zinternatowane, nie było więc szatni w szkole, nie było pomieszczeń gospodarczych na magazyny, na sprzęt i pomoce naukowe, nie można było z braku miejsca organizować pracowni naukowych. Postanowiono więc poczynić starania o rozbudowę szkoły, ale zamierzona inwestycja nie znajdowała się w planie inwestycyjnym, a zatem nie było przyznanych na sporządzenie dokumentacji. Dzięki ścisłemu powiązaniu szkoły z przemysłem, przemysł uznał nasze zamierzenia za bardzo wskazane, wskutek czego Zjednoczenie przyznało szkole środki na sporządzenie dokumentacji inwestycyjnej. Zasługa w tym w pierwszym rzędzie naczelnego dyrektora Zjednoczenia ob. Jana Bieńczyka. Od tej pory rozpoczęły się starania o sporządzenie dokumentacji i wprowadzenie inwestycji do planu. W tym roku szkoła wypuściła 22 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1962
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Od początku roku szkolnego powiększono liczbę nauczycieli etatowych o jedna osobę a mianowicie, o drugiego nauczyciela do języka polskiego ob. mgr Zofie Sznitko (?). Szkoła liczy 9 klas z liczba młodzieży 314 uczniów. Na koniec roku szkolnego otrzymało dyplomy ukończenia szkoły 26 absolwentów. Inwestycja niestety nie ruszyła z miejsca, bo wyznaczone przez wojewódzką Komisję Rozdziału Robót - powiatowe przedsiębiorstwo inwestycyjne w Wołominie odmówiło wykonania ze względu na brak grup instalacyjnych, a drugie przedsiębiorstwo Beton-Stal w Warszawie, wyznaczone już przez Centralną Komisję Odwoławczą przy Radzie Ministrów, również nie przystąpiło do robót. Przeznaczone na ten rok do przerobu trzy miliony złotych spadło z planu, a Beton-Stal twierdziła, że inwestycji nie wykona, bo nie jest w stanie ze względu na przeładowany portfel zleceń.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1963
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Naboru dokonano do 3 klas pierwszych: dwie klasy technologii szkła i klasa trzecia, jako nowy kierunek, analiza chemiczna. Klasę tę po roku przekształcono na technologię szkła. Było więc w szkole już 11 klas i 372 uczniów. Na początku roku szkolnego nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika internatu. Ob. Gumiński przeszedł na emeryturę a na jego miejsce zaangażowany został ob. Józef Lewandowski, a jego żona, nauczycielka, na etatową wychowawczynię internatu. Dotychczas kadra wychowawcza internatu, poza kierownikiem ob. Gumińskim i ob. Heleną Krzywińską, która jako wychowawczyni internatu pracuje od 1952 roku - zmieniła się co roku - z konieczności więc pełnili funkcje wychowawców nauczyciele w wymiarze kilka czy kilkanaście godzin tygodniowo, co nie było najlepszym rozwiązaniem dla ciągłości pracy wychowawczej w internacie.

Więcej…
 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1964
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Organizacja szkoły obejmuje 11 klas technologii szkła oraz jedna klasę technologii drewna, jako filię 3 - letniego technikum drzewnego - razem 412 uczniów. Do zespołu pedagogicznego przybyło dwóch etatowych nauczycieli: mgr Ryszard Borowski, chemik i mgr Leszek Podhoredecki, historyk, na miejsce Czesława Koniecznego, który przestał uczyć w technikum już z końcem roku szkolnego 1961/62. Bardzo życzliwym opiekunem szkoły nadal jest Generalny Dyrektor Ministerstwa Budownictwa ob. Stanisław Łapot, którego interwencja w przedsiębiorstwie Beton - Stal miała ten skutek, że na jesieni 1963 r firma położyła fundamenty pod szkołę, a na wiosnę 1964 przystąpiła do intensywnych robót tak, iż na początku roku szkolnego 1964/65 młodzież weszła do nowo wybudowanych sal szkolnych. Rok ten dostarczył przemysłowi 39 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1965
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W roku 1964/65 nabór dokonany został do czterech klas pierwszych na technologię szkła i do jednej klasy pierwszej kierunku drzewnego. Razem więc było 13 klas szklarskich i dwie klasy technologii drewna, a młodzieży 460 osób bez uczniów kierunku drzewnego. Od początku roku otrzymaliśmy nowo wybudowane sale lekcyjne wraz z gabinetami pomocniczymi, natomiast pomieszczenia na parterze przeznaczone na pracownie technologiczne i pracownie pieców wykończone zostały dopiero w czasie trwania roku szkolnego. Na urządzenie i wyposażenie pracowni uzyskaliśmy 500 tysięcy złotych od Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Stworzone zostały warunki na upraktycznienie nauki i właściwą organizację nauczania, co z kolei wpłynęło na lepszy rozwój pracy organizacji młodzieżowych. Na koniec roku szkolnego szkoła wypuściła 59 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1966
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Naboru dokonano również do czterech klas pierwszych, czyli było razem 15 klas technologii szkła z liczbą 545 uczniów, plus dwie klasy technologii drewna. Etatowy zespół nauczycielski powiększył się o następujące osoby: Barbara Jakubezak -  nauczyciel j. polskiego, Maria Cieśnikarska - nauczyciel matematyki, Bolesław Białobrzeski - chemik, Borkowska i Frączczak, która już rok wcześniej rozpoczęła w szkole pracę w charakterze laboranta. Kierownictwo laboratorium objął mgr Ryszard Włodarczyk. Szybki rozwój szkoły iu związany z tym wzrost zadań zwłaszcza dydaktyczno - pedagogicznych jak i administracyjno - gospodarczych wymuszał stworzenie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. Powołany więc został na to stanowisko na wniosek dyrektora szkoły doświadczony pedagog technikum, ob. Ryszard Ludwiniak. Cały zespół pedagogiczny stanowił wysokokwalifikowaną kadrę nauczycielską, która przystąpiła w nowych warunkach lokalowych do organizowania i urządzania różnych pracowni naukowych i stosowania w szerszym zakresie nowoczesnych metod nauczania. Dorobek w absolwentach wynosił 66 osób. 

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1967
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Organizacja szkoły obecnego roku szkolnego obejmuje 16 klas z liczbą młodzieży 581 uczniów, w tym 3 klasy pierwsze. Ponadto była jeszcze jedna trzecia, ostatnia klasa filii technologii drewna. Filia technologii drewna bazowała na kadrze pracowników zakładu Stolarki Budowlanej w Wołominie, gdzie nie było już młodego elementu do dalszej nauki. Nowi kandydaci będą mogli korzystać z Wydziału Zaocznego przy technikum. Na skutek zwiększonej liczby młodzieży zaangażowany został drugi nauczyciel do wychowania fizycznego - mgr Tadeusz Czaplicki. Należy zaznaczyć, że po rozbudowie, po wzbogaceniu bazy lokalowej, nastąpił widoczny rozwój szkoły pod względem dydaktycznym i pod względem organizowania pracowni. Powstały pracownie do ćwiczeń z fizyki, elektrotechniki, pracownia technologiczna i pieców, wzbogacone zostały sale przedmiotowe w pomoce naukowe; ćwiczenia w laboratorium powiązane zostały z nowoczesnymi metodami, wprowadzanymi do przemysłu przez Instytut Szkła i Ceramiki. Z Instytutem nawiązano ściśle współdziałanie polegające na tym, że pracownicy naukowi przyjeżdżali do technikum i tu w laboratorium zapoznawali naszą kadrę pedagogiczną ze swymi osiągnięciami, a ponadto nauczyciele, prowadzący z młodzieżą ćwiczenia w laboratorium, jeździli do Instytutu w celu praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi metodami przeprowadzania szybkościowych analiz chemicznych. Rok szkolny zakończył się wypuszczeniem 86 absolwentów.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1968
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

W tym roku w wyniku reformy szkolnictwa zamieniono dotychczasowy pięcioletni okres nauczania w technikum na okres czteroletni. Naboru zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym dokonano do dwóch klas technologii szkła i do jednej klasy analizy chemicznej. Razem więc w technikum było 16 klas z liczba 596 uczniów. Przybyło trzech nauczycieli stałych mianowicie: mgr Marian Marciniak, mgr R. Stachera i z przemysłu inż Witold Żołędziowski, który objął kierownictwo pracowni technologicznej wzbogacając w niej wyposażenie i zasób pomocy naukowych. W pełni wyposażona została również pracownia do ćwiczeń z chemii. Koniec roku szkolnego uwieńczony został wręczeniem 73 absolwentom dyplomów ukończenia technikum. Z początkiem roku szkolnego Wydział Zaoczny przemianowany został na samodzielną jednostkę od dnia 1. IX. 1967 r. p. n. Technikum Chemiczno - Ceramiczne Zaoczne w Wołominie.

 
Kronika Technikum Przemysłu Szklarskiego w Wołominie - rok 1969
Historia - PRL
Wpisał Łukasz Rygało   

Po dokonaniu naboru do klas pierwszych: dwóch technologii szkła i jednej chemicznej organizacja szkoły liczy 17 klas i 602 uczniów. Po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu nieoczekiwanie ogłosiła rezygnację z pracy polonistka ob. Zofia Sznitko. Postawiło to szkołę w kłopotliwej sytuacji pod względem organizacyjnym, ale dość szybko udało się zastąpić ten ubytek przez zaangażowanie już od 1 października młodej, kwalifikowanej siły w osobie ob. mgr Joanny Marciniak.

Rok szkolny 1968/69 był ważnym rokiem w wydarzenia dla szkoły. W listopadzie odbył się w technikum z okazji dwudziestolecia istnienia szkoły, zorganizowany przez przemysł i szkołę i sfinansowany przez przemysł - zjazd absolwentów technikum, na którym przedstawiono w referacie dyrektora szkoły dorobek szkoły oraz współpracę, opiekę i pomoc dotychczas okazywaną szkole przez przemysł szklarski. Zjazd obok dwudziestolecia XX - lecia miał na celu - z uwagi na fakt, że absolwenci technikum młodzieżowego i Wydziału Zaocznego zajmują poważne, kierownicze stanowiska w przemyśle - pogłębić współpracę z przemysłem i wytworzyć jeszcze bardziej życzliwą atmosferę dla szkoły i jej potrzeb.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 7
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack