Zbieramy materiały

Nieustająco poszukujemy materiałów - dokumentów, zdjęć, wspomnień... W ciągu kilku dni wykonujemy kopie, zwracając oryginalne pamiątki właścicielom. Jeśli jesteś w posiadaniu interesujących materiałów - prosimy o kontakt!

wspomnienia o mieście i ludziach

wspomnienia o mieście i ludziach

Strona głównaWycinkiInne • Miejskie Przedszkole nr 7 w Wołominie
Miejskie Przedszkole nr 7 w Wołominie
Wycinki - Inne
Wpisany przez Anna Wojtkowska   

Państwowe Przedszkole nr 7 mieściło się przy ul. Świerczewskiego 64 bl. 15, obecnie Al. Armii Krajowej. Powołane do życia 1 września 1969 r. z inicjatywy Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie, którego przedstawiciele (zastępca dyrektora M. Długosz oraz Starszy Inspektor Zaopatrzenia d/s Socjalnych, Władysław Maślany) zwrócili się do Naczelnika Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z prośbą o pozwolenie na utworzenie w bloku mieszkalnym przy ul. Świerczewskiego 64 przyzakładowego przedszkola, przeznaczonego dla dzieci pracowników PPN i G.41 Do dyspozycji dzieci przekazano dwa lokale, zajmujące cztery pokoje z kuchnią.

Zgodnie z planem gospodarczym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydziału Oświaty i Kultury, miał być jeden oddział przeznaczony dla 35 dzieci, jednak ze względu na duże zainteresowanie (wpłynęło 65 zgłoszeń) podjęto decyzję o uruchomieniu dwuoddziałowego przedszkola. Funkcję kierowniczki powierzono Mariannie Żak.

 

We wrześniu 1971 r. do Przedszkola nr 7 zapisanych było 100 dzieci, dlatego też Wydział Oświaty i Kultury PPRN podjął decyzję o uruchomieniu z początkiem roku szkolnego 1971 /1972 trzeciego oddziału przedszkolnego, zastrzegając sobie prawo kierowania do placówki również dzieci potrzebujące opieki z ulic przyległych do Osiedla PPNiG. Dwa lata później uruchomiono czwarty oddział, gdyż na potrzeby przedszkola przekazano wszystkie pomieszczenia na parterze bloku.

Marianna Żak obowiązki kierowniczki pełniła do 1976 r. Z dniem 1 września 1976 r. zastąpiła ją Janina Pyznar. Zajęcia odbywały się przez 11 miesięcy w roku, opiekę zapewniano w godzinach 6.30-17.00.

Mimo dobrego stanu technicznego budynku, warunki lokalowe były dosyć trudne: zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywały się w ciasnych, niedostosowanych w pełni do potrzeb przedszkola pomieszczeniach. Prowadzenie gier i zabaw ruchowych utrudniał brak placu zabaw (wykorzystywany dotychczas w tym celu teren przekazano pod budowę nowych bloków), dzieci zaś korzystały z niewielkiego, nieogrodzonego placu przy torach kolejowych.42 Nadrzędnym celem placówki było zapewnienie wychowankom jak najlepszych warunków rozwojowych. W tym celu, oprócz zajęć obowiązkowych, wynikających z podstawy programowej, ofertę zajęć przedszkolnych wzbogacono dodatkowo o rytmikę, organizowano również różnorodne przedstawienia. Ponadto przedszkole zapewniało swym wychowankom opiekę zdrowotną- zajmowały się tym dr Elżbieta Kubrak oraz pielęgniarka Jadwiga Nowak. W związku z trudną sytuacją w kraju oraz wieloma zmianami gospodarczymi, zaczęto likwidować wiele placówek przedszkolnych. Przedszkole nr 7 zostało zlikwidowane jako pierwsze. Rada Miejska w Wołominie podjęła decyzję o jego zamknięciu z dniem 31 sierpnia 1990 r.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack